Om projektet

Projekt under anställning hos Dacat AB. Uppdatering av HTCs stoftavskiljare i serierna d60 och 80 id II. Uppdraget var att genom skisser komma fram till en bra sammansättning av produktens olika delar till en funktionell och estetiskt tilltalande helhet samt att ge förslag på hur handtag kan se ut.