Om projektet

Projekt under anställning hos Dacat AB. Uppdatering av Parker´s joystick, med fokus på ergonomi. Här kan man följa designprocessens gång med början i snabba, enkla skissmodeller. Skissmodellerna fungerade som bra komplement till 2d-skisserna, att snabbt ha något fysiskt att relatera till var i detta projektet viktigt eftersom känslan i handen var prioriterat. Projektet fortsatte med flera cykler av skisser, i senare faser även med CAD-modeller och så småningom en prototyp.