Om projektet

Förslag på stripning för hästtransport samt skissförslag av takkåpan.