Om projektet

Uppdraget här var att rita utbyggnadsförslag efter en privatpersons egna önskemål. Med utgångspunkt i diskussion, foton och en enkel skiss från kund (bild nr 1) ritades ett par olika förslag upp i ett 3d program. Slutförslaget ritades även från en andra vinkel för att visa tänkt utbyggnad i sin miljö från två håll.