Om projektet

Uppdrag från Wennergrens att från ritningsfiler skapa mer levande bilder för att presentera lägenheter för framtida hyresgäster under produktionsfasen.